Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search

Komitety Naukowe :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Komitet Techniki Rolniczej PAN

Wydawnictwa KTR PAN :
Annual Review of Agricultural Engineering
Problemy Inżynierii Rolniczej

Czasopisma naukowe :
Electronic Journal of Polish Agricultural Universities
Technica Agraria
Polish Journal of Soil Science
Acta Agrophysica
International Agrophysics
Annals of Warsaw University of Life Sciences - SGGW Agriculture

Bazy danych czasopism naukowych :
Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego
BazTech
BazEkon
e-Publikacje Nauki Polskiej
Index Copernicus

Pozostałe :
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Wykaz punktowanych czasopism naukowych
Dobre praktyki w procedurach recenzjalnych w nauce
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR