Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
13 (88)
Printed in :
Kraków 2006
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Redactor :
dr inż. Tomasz Hebda
dr inż. Sławomir Kociara
dr inż. Mariusz Łoboda
Printing and binding :
S.C. DRUKROL (Kraków, al. 29 Listopada 46)
Impression :
150
Pages :
464
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR