Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
10 (70)
Printed in :
Kraków 2005
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Redactor :
prof. dr hab. Piotr Budyn
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
dr inż. Maciej Kuboń
Printing and binding :
S.C. DRUKROL (Kraków, al. 29 Listopada 46)
Impression :
150
Pages :
414
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR