Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
1 (7)
Printed in :
Warszawa 1999
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Redactor :
mgr inż. Elżbieta Bień
Printing and binding :
Zakład Promocji IBMER 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, tel. 849 32 31
Pages :
180
Info :
Zeszyt zawiera materiały ze Szkoł Naukowych i Konferencji organizowanych przez KTR PAN, PTIR, IBMER i innych

Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR