Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
1 (56)
Printed in :
Warszawa 2004
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
mgr inż. Elżbieta Bień
Printing and binding :
Zakład Promocji IBMER, 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, tel. 849 32 31
Impression :
200
Pages :
168
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR