Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
11 (53)
Printed in :
Warszawa 2003
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
mgr inż. Elżbieta Bień
Printing and binding :
Wydawnictwo i Drukarnia "DRUKPOL" s.c. 31-425 Kraków, al 29 listopada 46, tel. 412-46-50
Pages :
268
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR