Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
9 (51)
Printed in :
Kraków 2003
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
dr inż. Maciej Kuboń
Printing and binding :
S.C. DRUKROL (Kraków, al. 29 Listopada 46)
Impression :
250
Pages :
347
Info :
Wydanie publikacji dofinansowane przez:
-Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR