Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
6 (39)
Printed in :
Warszawa 2002
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
mgr inż. Elżbieta Bień
Printing and binding :
Zakład Promocji IBMER 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
Impression :
200
Pages :
420
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR