Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
2 (35)
Printed in :
Warszawa 2002
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
mgr inż. Elżbieta Bień
Printing and binding :
Wydawnictwo Muzyczne "POLIHYMNIA" Sp. z o. o.
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR