Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
13 (33)
Printed in :
Warszawa 2001
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR