Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
11 (31)
Printed in :
Poznań 2001
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
dr hab. inż. Jerzy Weres prof. nadzw.
dr inż. Mariusz Łoboda
Printing and binding :
Zakład Graficzny Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 67
Impression :
200
Info :
Wydanie publikacji dofinansowane przez Komitet Badań Naukowych
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR