Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
1 (21)
Printed in :
Kraków 2001
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
mgr Ewa Różycka
Printing and binding :
Pracownia Poligraficzna Akademii Rolniczej w Lublinie
Impression :
200
Pages :
393
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR