Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
1 (2)
Printed in :
Warszawa 1998
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
mgr inż. Elżbieta Bień
Printing and binding :
Zakład Promocji IBMER 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32, tel 49 32 31
Impression :
200
Pages :
158
Info :
Zeszyt zawiera materiały ze Szkół Naukowych i Konferencji organizowanych przez KTR PAN, PTIR, IBMER i innych
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR