Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
7 (18)
Printed in :
Warszawa 2000
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redactor :
mgr inż. Elżbieta Bień
Printing and binding :
Wydawnictwo i Drukarnia "DRUKROL" s.c. 31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46, tel 411-91-44 w.501
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR