Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Numer :
4 (156)
Wydano :
Kraków 2015
Wydawca :
Polish Society of Agricultural Engineering
Współwydawali :
Agricultural Technology Committee of the Polish Academy of Sciences
Polish Society of Agricultural Engineering
Redaktor :
POLISH LANGUAGE EDITOR
Mgr Mirosław Grzegórzek
e-mail: redaktor.pol@ir.ptir.org;

ENGLISH LANGUAGE EDITOR
Dr Rafał Serafin
e-mail: redaktor.ang@ir.ptir.org

STATISTICS EDITOR
Dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
e-mail: redaktor.stat@ir.ptir.org
Druk i oprawa :
NOVA SANDEC, ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR