Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
4 (152)
Printed in :
Kraków 2014
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Agricultural Technology Committee of the Polish Academy of Sciences
Polish Society of Agricultural Engineering
Redactor :
REDAKTOR JĘZYKA POLSKIEGO / POLISH LANGUAGE EDITOR
mgr Mirosław Grzegórzek
e-mail: redaktor.pol@ir.ptir.org

REDAKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO / ENGLISH LANGUAGE EDITOR
dr Rafał Serafin
e-mail: redaktor.ang@ir.ptir.org

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTICS EDITOR
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
e-mail: redaktor.stat@ir.ptir.org
Printing and binding :
NOVA SANDEC, ul. Lwowska 143, 33-300 Nowy Sącz
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR