Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
1 (142)
Printed in :
Kraków 2013
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Redactor :
Redaktor statystyczny:
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj

Redaktor językowy:
mgr Mirosław Grzegórzek
Printing and binding :
DRUKROL S.C., Kraków, ul. Ujastek 9
Impression :
150
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR