Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
2 (137)
Printed in :
Kraków 2012
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Redactor :
REDAKTOR JĘZYKA POLSKIEGO
POLISH LANGUAGE EDITOR
mgr Mirosław Grzegórzek
e-mail: redaktor.pol@ir.ptir.org;

REDAKTOR JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ENGLISH LANGUAGE EDITOR
dr Rafał Serafin
e-mail: redaktor.ang@ir.ptir.org

REDAKTOR STATYSTYCZNY
STATISTICS EDITOR
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
e-mail: redaktor.stat@ir.ptir.org
Printing and binding :
S.C. DRUKROL (Kraków, al. 29 Listopada 46)
Impression :
150
Info :
Patronat: Komitet Techniki Rolniczej Polskiej Akademii Nauk
Auspices: Agricultural Technology Committee of the Polish Academy of Sciences
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR