Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
1 (135)
Printed in :
Kraków 2012
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Redactor :
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
Printing and binding :
DRUKROL S.C., Kraków, al. 29 Listopada 46
Impression :
150
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR