Inżynieria Rolnicza
Home page
Place of Work
Authors
Search
Issue :
4 (129)
Printed in :
Kraków 2011
Publisher :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Publishers :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Redactor :
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
Printing and binding :
S.C. DRUKROL (Kraków, al. 29 Listopada 46)
Impression :
150
Pages :
315
Info :
Druk materiałów współfinansowany prze Polską Akademię Nauk
If you see any errors, please contact: Redakcja PTIR