Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2014, Numer 4 (152)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
152 # 3604
Ocena źródeł pozyskiwania informacji branżowych przez wybranych rolników województwa podlaskiego
152 # 3605
Zaopatrzenie w środki produkcji gospodarstw rolnych specjalizujących się w produkcji mleka
152 # 3606
Teoria mechanizmu wyorującego kombajnu do zbioru buraków cukrowych
152 # 3607
Ocena jakości procesu eksploatacji zespołu omłotowego kolb kukurydzy linii technologicznej HEID
152 # 3608
Wyniki badań eksploatacyjno-funkcjonalnych szczelinowego zespołu dozującego
152 # 3609
Analiza wielkości strumienia powietrza wentylacyjnego w budynkach dla bydła
152 # 3610
Wpływ konfiguracji rozpylaczy w opryskiwaczach sadowniczych na pionowy rozkład cieczy użytkowej
152 # 3611
Porównanie modeli krótkookresowych prognoz prędkości wiatru dla siłowni wiatrowych
152 # 3612
Wpływ mostów cieplnych na właściwości termiczne konstrucji nowych budynków chlewni
152 # 3613
Automatyczne indeksowanie zasobów informacyjnych w języku polskim dotyczących rolnictwa
152 # 3614
Wpływ rodzaju czynności umysłowej na zmęczenie psychiczne i stopień obciążenia fizjologicznego pracą
152 # 3615
Ergonomiczna ocena obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracowników w procesie produkcji geowłókniny
152 # 3616
Reakcja wybranych odmian wierzby krzewiasej (Salix Viminals) na nawożenie organiczno-minralne w warunkach gleby lekkiej
152 # 3617
Intensywność organizacji produkcji a czynnik pracy w gospodarstwach rodzinnych
152 # 3618
Charakterystyka i efektywność pracy agregatu do bezorkowej uprawy gleby i agregatu uprawowo-siewnego w warunkach wschodniej europejskiej części Rosji
152 # 3619
Perspektywy energetyki słonecznej na Ukrainie
152 # 3620
Bazodanowy system akwizycji i przetwarzania danych „Technologie Utrzymania Zwierząt”
152 # 3621
Systemy ekspertowe jako narzędzia wspierające decyzje w integrowanej ochronie roślin
152 # 3622
Wpływ czynników technologicznych na wzrost, rozwój i plon wybranych odmian fasoli zwykłej
152 # 3623
Analiza efektywności magazynowania ciepła odpadowego w akumulatorze wodnym
152 # 3624
Wartości sił wiązania owoców rokitnika zwyczajnego z rośliną
152 # 3625
High Frequency Trading w handlu towarami pochodzenia rolniczego jako źródło dodatkowego dochodu w rolnictwie
152 # 3626
Efektywność stosowania techniki rolniczej
152 # 3627
Wykorzystanie oprogramowania Scilab z nakładką czasu rzeczywistego RTAI do prototypowania regulatora temperatury instalacji do termicznego przetwarzania biomasy
152 # 3628
Wpływ zmiennego poziomu nawożenia potasowego na łamliwość osadki kłosa wybranych odmian orkiszu pszennego
152 # 3632
Kronika: Państwowy Ośrodek Maszynowy (POM) – wspomnienia z dzieciństwa
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR