Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2014, Numer 3 (151)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
151 # 3579
Określenie wpływu nowego łańcucha logistycznego biomasy na środowisko naturalne
151 # 3580
Internetowy rynek części wymiennych do maszyn rolniczych
151 # 3581
Biomasa z sadu na cele energetyczne: sposób podejścia przy ocenie wpływu na społeczeństwo
151 # 3582
EuroPruning – nowy kierunek wytwarzania energii z biomasy
151 # 3583
Analiza motywacji i predyspozycji studentów do wprowadzenia oprogramowania edukacyjnego CES EduPack przy nauczaniu nauki o materiałach
151 # 3584
Czynniki wpływające na emisję cząstek stałych oraz metody ich ograniczenia
151 # 3585
Wpływ naświetlania promieniami lasera na plon biomasy i wartość energetyczną róży wielokwiatowej
151 # 3586
Poziom i efektywność wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w wybranych gospodarstwach ogrodniczych
151 # 3587
Analiza wpływu wybranych czynników na ilość zmagazynowanego ciepła oraz zmiany masy w akumulatorze o złożu kamiennym zlokalizowanym w tunelu doświadczalnym
151 # 3588
Efektywność energetyczna uprawy żyta hybrydowego w zależności od sposobu uprawy gleby
151 # 3589
Metoda matematycznego modelowania kształtu powierzchni skorupy, żółtka i komory powietrznej jaja kurzego
151 # 3590
Rozwój odnawialnych źródeł energii w północnym wybrzeżu Morza Czarnego
151 # 3591
Sterowanie procesem odbioru ciepła i napowietrzania w procesie kompostowania przy pomocy sterownika compactrio
151 # 3592
Charakterystyka jakości energii elektrycznej generowanej w siłowni wiatrowej
151 # 3593
Analiza świadomości bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników sektora spożywczego
151 # 3594
Wpływ dodatków organicznych na wydajność biogazową osadów ściekowych
151 # 3595
Biowęgiel z masy pofermentacyjnej biogazowni rolniczej jako produkt energetyczny i polepszacz gleb
151 # 3596
Problemy pozyskiwania biomasy z przycinki drzew owocowych dla celów energetycznych
151 # 3597
Porównanie emisji gazów cieplarnianych z różnych systemów utrzymania tuczników w sezonie letnim
151 # 3598
Wpływ przetwarzania cieplnego nasion lędźwianu siewnego na zawartość wybranych składników chemicznych
151 # 3599
Czyszczalnia do nasion lnu z drgającymi sitami
151 # 3600
Relacyjna bazy danych wspomagająca prowadzenie doświadczeń związanych z ochroną roślin
151 # 3601
Analiza rozwoju elektroenergetycznych sieci rozdzielczych na terenach wiejskich Polski centralnej
151 # 3602
Aplikacja raportująca prognozy plonów wybranych upraw w Polsce
151 # 3603
Aktualizacja baz danych internetowego systemu wspomagania decyzji w ochronie zbóż
151 # 3629
Kronika: Inżynieria Rolnicza z perspektywy CIGR
151 # 3630
Kronika: Co dalej z inżynierią rolniczą?
151 # 3631
Kronika: Co dalej z wydawnictwami KTR PAN?
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR