Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2014, Numer 2 (150)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
150 # 3554
Wydajność wybranych maszyn uprawowych a zużycie paliwa
150 # 3555
Analiza odpadów komunalnych zbieranych przez wybrane zakłady zagospodarowania odpadów
150 # 3556
Zastosowanie programu Plano RS w gospodarstwie rolnym
150 # 3557
Wdrożenie technik rolnictwa precyzyjnego na przykładzie wielkopowierzchniowego gospodarstwa rolnego
150 # 3558
Wpływ sezonowych wymian ściółek legowiskowych na mleczność krów
150 # 3559
Analiza danych gospodarstw ekologicznych z wykorzystaniem raportów niestandardowych w programie Gekko
150 # 3560
Analiza wielkości cząstek pyłu powstałego w produkcji peletu
150 # 3561
Zmienności i korelacja wybranych cech fizycznych pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.)
150 # 3562
Modelowe rozwiązania logistyki dystrybucji produktów ekologicznych
150 # 3563
Koszty eksploatacji a wykorzystanie zdolności produkcyjnych parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych
150 # 3564
Wartość odtworzeniowa budynków gospodarskich i koszty ich eksploatacji w gospodarstwach ekologicznych
150 # 3565
Wpływ parametrów roboczych kołeczkowego zespołu wysiewającego oraz parametrów siewu na równomierność dozowania nasion owsa
150 # 3566
Minimalizacja nakładów pracy w technologii produkcji kapusty wczesnej
150 # 3567
Warianty technologii produkcji marchwi a koszty prac ręcznych i mechanicznych
150 # 3568
Ocena energochłonności wytwarzania peletów i brykietów w urządzeniach zagęszczających
150 # 3569
Doświadczalno-teoretyczna metoda wyznaczania obciążeń zespołów tnących
150 # 3570
Rozkłady nacisków powierzchniowych owoców avocado przy obciążeniach udarowych
150 # 3571
Analiza wykorzystania ogniw fotowoltaicznych w gospodarstwie domowym
150 # 3572
Dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego oraz jego subwencjonowanie
150 # 3573
Uwarunkowania modelowania technologii produkcji roślinnej w ekologicznych gospodarstwach warzywniczych
150 # 3574
Porównanie współczynników tarcia zewnętrznego dla pojedynczych nasion i w układzie stabilizowanym
150 # 3575
Zależność nakładów energetycznych od powierzchni i wielkości ekonomiczej gospodarstw rodzinnych
150 # 3576
Wpływ parametrów i metody suszenia na wzrost objętości suszonych jabłek podczas ich rehydracji
150 # 3577
Ugniatanie gleby kołami agregatów do nawożenia gnojowicą
150 # 3578
Identyfikacja parametrów procesu ekstruzji na podstawie jego odpowiedzi na wymuszenie skokowe
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR