Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2014, Numer 1 (149)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
149 # 3529
Wykorzystanie techniki filmowej w badaniach strefy legowiskowej w oborze
149 # 3530
Prędkość krytyczna odwróconej fluidyzacji wybranych warzyw
149 # 3531
Właściwości funkcjonalne komputerowego systemu diagnostyki temperaturowej krów
149 # 3532
Współzależność między zdolnością kiełkowania a wybranymi cechami nasion pasternaku zwyczajnego (Pastinaca sativa L.)
149 # 3533
Wpływ obróbki ultradźwiękowej na proces pozyskiwania olejków eterycznych z nasion kminku zwyczajnego
149 # 3534
Analiza możliwości uzyskania olejków eterycznych z odpadów roślin zielarskich
149 # 3535
Optymalizacja kształtu kolektora aparatu udojowego z wykorzystaniem oprogramowania do symulacji przepływów
149 # 3536
Computational Fluid Dynamics (CFD) innowacyjne narzędzie do symulowania procesu wędzenia oraz modelowania elementów konstrukcji komory wędzarniczo-parzelniczej
149 # 3537
Wpływ modyfikacji konstrukcji dysz zasilających w komorze wędzarniczo-parzelnczej na obniżenie zawartości związków WWA w produktach mięsnych
149 # 3538
Ocena zmienności maksymalnej siły tnącej w zależności od budowy miąższu korzenia buraka ćwikłowego
149 # 3539
Nierównomierność pokrycia opryskiwanych obiektów wybranymi rozpylaczami jedno- i dwustrumieniowymi
149 # 3540
Określenie możliwości wydzielania nasion grochu przeznaczonych na materiał siewny przy wykorzystaniu różnic we współczynnikach tarcia zewnętrznego
149 # 3541
Wpływ prędkości głowicy pomiarowej teksturometru na uzyskiwane wartości podstawowych wyróżników profilowej analizy tekstury sera Capresi
149 # 3542
Badanie skuteczności usuwania zanieczyszczeń białkowych z różnych powierzchni techniką mycia pianowego
149 # 3543
Zastosowanie ultradźwięków do usuwania zanieczyszczeń białkowych z elementów instalacji rurowych
149 # 3544
Przydatności wybranych odmian jabłek do tłoczenia w warunkach gospodarskich
149 # 3545
Możliwości wykorzystania biomasy na cele energetyczne
149 # 3546
Badanie wpływu zawartości wody i aktywności wody na cechy elektryczne miodu z wykorzystaniem sieci neuronowych
149 # 3547
Badania symulacyjne przepływu cieczy w elementach rurociągów
149 # 3548
Model procesu wymiany ciepła i masy w powietrzu wewnątrz szklarni
149 # 3549
Analiza możliwości odzyskiwania i magazynowania ciepła z instalacji chłodniczej tunelu
149 # 3550
Rozkładów nacisków powierzchniowych dla awokado przy stałej wartości obciążenia
149 # 3551
Wykorzystanie roczne jako kryterium wyboru formy użytkowania kombajnu zbożowego
149 # 3552
Wpływ dawki cieczy, rodzaju rozpylaczy oraz fazy fenologicznej na jakość zabiegu ochrony w sadzie
149 # 3553
Wybrane właściwości fizyczne ziarna zbóż a energochłonność rozdrabniania
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR