Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2013, Numer 4 (148)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
148 # 3512
Porównanie wilgotnościowych właściwości gleb w kontekście ich podatności na ugniatanie kołami pojazdów rolniczych
148 # 3513
Anizotropia cech mechanicznych owocników pieczarek (Agaricus bisporus (J.E. Lange) Imbach)
148 # 3514
Struktura i skład odpadów na składowisku w Woli Suchożebrskiej
148 # 3515
Matematyczny opis procesu technologicznego obróbki wstępnej ryb
148 # 3516
Wpływ obróbki zamrażalniczej, odwadniania osmotycznego i czasu przechowywania na rehydrację próżniowo wysuszonych truskawek
148 # 3517
Wpływ ultradźwięków na proces mrożenia soku z marchwi
148 # 3518
Ergonomiczna ocena środowiska akustycznego w adaptowanym do celów przemysłowych budynku inwentarskim
148 # 3519
Określanie parametrów koleiny przy różnych poziomach poślizgu napędowego koła pneumatycznego – badania laboratoryjne
148 # 3520
Ocena efektywności pracy wybranych środków transportowych w gospodarstwach Polski południowej
148 # 3521
Analiza egzergetyczna pieca piekarniczego
148 # 3522
Wydajność biogazowa słomy kukurydzianej
148 # 3523
Metoda oceny zewnętrznej jakości korzeni buraków cukrowych
148 # 3524
Jakość i wartość pokarmowa kiszonek z runi łąkowej koszonej z użyciem i bez kondycjonerów
148 # 3525
Pracochłonność produkcji sadowniczej na przykładzie wybranych gospodarstw
148 # 3526
Parytetowy dochód rodziny w zróżnicowanych obszarowo gospodarstwach rodzinnych
148 # 3527
Wpływ kąta pochylenia zbiornika kadzi wirowej na położenie stożka osadu zastępczego
148 # 3528
Analiza składowych barwy zrazowej wołowej, poddanej obróbce cieplnej prowadzonej różnymi technikami
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR