Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2013, Numer 4 (147)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
147 # 3471
Ocena reakcji opon o różnych wymiarach zewnętrznych na zmianę obciążenia pionowego
147 # 3472
Ocena jakości pracy linii technologicznej do obróbki kolb i ziarna kukurydzy
147 # 3473
Wybrane aspekty metodyczne wykorzystania aparatu Proctora w badaniach zagęszczalności gleb
147 # 3474
Wyznaczenie cech reologicznych warzyw i owoców na podstawie nakładów pracy odkształcenia
147 # 3475
Analiza właściwości trakcyjnych opon na podłożu leśnym o zróżnicowanej wilgotności
147 # 3476
Metodologiczne aspekty pomiaru twardości ziarniaka kukurydzy
147 # 3477
Ocena strat energetycznych koła napędowego wyposażonego w opony typu grass
147 # 3478
Siewy mieszane zbóż ozimych możliwością zwiększenia produkcji biomasy dla celów energetycznych
147 # 3479
Wpływ rozdrobnienia ekstrudatu na wskaźniki wodochłonności i rozpuszczalności w wodzie
147 # 3480
Suszenie kalarepy metodą mikrofalową w warunkach obniżonego ciśnienia
147 # 3481
Stanowisko do badania efektywności automatycznej identyfikacji towarów w technologiach EAN oraz RFID
147 # 3482
Wpływ parametrów suszenia na ubytek masy suchej substancji podczas rehydratacji suszonych jabłek
147 # 3483
Analiza efektywności ekonomicznej alternatywnej technologii uprawy kukurydzy na ziarno z wykorzystaniem glifosatu
147 # 3484
Zmienność prędkości przepływu powietrza w akumulatorze ciepła o złożu kamiennym w zależności od konstrukcji układu rozprowadzania powietrza
147 # 3485
Określenie deformacji szlaku zrywkowego wywołanego wielokrotnym przejazdem harwestera gąsienicowego Mht 8002HV
147 # 3486
Cechy konstrukcyjno-użytkowe wybranych maszyn i narzędzi rolniczych w opinii ich użytkowników
147 # 3487
Zmiany składu chemicznego bulw ziemniaka podczas przechowywania i ich wpływ na wybrane właściwości chipsów
147 # 3488
Właściwości mechaniczne nasion wybranych roślin strączkowych a ich masa i grubość
147 # 3489
Wpływ sprężystości zębów kultywatora na jakość i efektywność spulchniania gleb glinastych
147 # 3490
Robotyzacja pakowania wybranych opakowań dla produktów rolnospożywczych
147 # 3491
Stabilność podciśnienia w aparatach udojowych IQ i Classic 300 podczas symulowanego doju mechanicznego
147 # 3492
Analiza porównawcza jakości siewu nasion pszenicy siewnikiem uniwersalnym i agregatem uprawowo-siewnym
147 # 3493
Analiza dostępnych baz danych w kontekście monitoringu zanieczyszczeń powietrza z produkcji rolniczej
147 # 3494
Analiza geometrii ziaren glebowej masy ściernej
147 # 3495
Mikrofalowo-próżniowe odwadnianie drożdży gorzelniczych
147 # 3496
Badania wydajności przejścia nasion przez sito w kalibratorze wibracyjnym
147 # 3497
Diagnostyka logiczna w ocenie stanu technicznego nowoczesnych ciągników rolniczych
147 # 3498
Wykorzystanie wnioskowania rozmytego w procesie decyzyjnym zakupu ciągnika rolniczego
147 # 3499
Potencjał uzysku biogazu z sorgo cukrowego (Sorghum bicolor) odmiany ród J1052
147 # 3500
Amplituda zakłócenia podciśnienia systemowego w instalacji dojarki rurociągowej i jej wpływ na parametry pracy aparatów udojowych wybranych firm
147 # 3501
Zmiana nacisków powierzchniowych jabłek w teście pełzania
147 # 3502
Wpływ temperatury czynnika suszącego na kinetykę suszenia, zawartość polifenoli i aktywność przeciwutleniającą suszonej fontannowo papryki czerwonej
147 # 3503
Suszenie miąższu dyni w złożu fontannowym z wykorzystaniem wytłoków z jabłek jako nośnika porowatego
147 # 3504
Analiza procesu suszenia papryki czerwonej w złożu fontannowym z nagrzewaniem mikrofalowym
147 # 3505
Wpływ prędkości i typu rozpylacza na stopień pokrycia poziomych i pionowych powierzchni opryskiwanych
147 # 3506
Analiza procesu peletowania słomy zbożowej oraz zasadności dodawania otrąb zbożowych na przykładzie wybranego zakładu produkcyjnego
147 # 3507
Moc zainstalowana i bilans składników pokarmowych w wybranych gospodarstwach ekologicznych
147 # 3508
Analiza i modelowanie wahań podciśnienia w aparacie udojowym w relacji do zmian pojemności komory mlecznej kolektora
147 # 3509
Nazewnictwo maszynoznawczo-rolnicze w drugiej dekadzie XXI wieku
147 # 3510
Aspekty technologiczno-oganizacyjne łączenia produkcji rolniczej na cele żywnościowe i energię
147 # 3511
Procedury interpolacyjne do określania parametrów technologii uprawy wierzby energetycznej
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR