Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2013, Numer 3 (146)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
146 # 3431
XX Lat zimowej szkoły naukowej „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”
146 # 3432
Ocena wpływu zmian właściwości gleby i obciążenia pionowego koła na właściwości trakcyjne wybranej opony radialnej
146 # 3433
Wskaźniki oceny obór z różnymi systemami utrzymania bydła mlecznego
146 # 3434
Nowoczesne rozwiązania technologiczno-funkcjonalne stosowane w chowie krów mlecznych na przykładzie wybranych gospodarstw powiatu łomżyńskiego
146 # 3435
Analiza realizacji przeglądów technicznych ciągników rolniczych
146 # 3436
Ocena możliwości poprawy właściwości trakcyjnych poprzez zmianę ciśnienia pompowania opon
146 # 3437
Ocena energetyczna alternatywnych technologii przygotowania roli do siewu jęczmienia ozimego
146 # 3438
Analiza energetyczna biomasy odpadowej z produkcji drze-wek owocowych na terenie województwa podkarpackiego
146 # 3439
Zależność między cechami biometrycznymi a wybranymi parametrami elektrycznymi bulw ziemniaka
146 # 3440
Analiza suszenia mikrofalowo-próżniowego papryki czerwonej
146 # 3441
Analiza porównawcza czujników temperatury zamontowanych w kubku udojowym
146 # 3442
Opory przepływu powietrza przez złoże nasion marchwi w suszarce wibracyjnej
146 # 3443
Ocena plonowania, składu chemicznego i jakości bulw wybranych odmian ziemniaka skrobiowego
146 # 3444
Badania wrażliwości jabłek na stłuczenia przy obciążeniach o charakterze udarowym
146 # 3445
Próba określenia nacisków powierzchniowych jabłek w skrzynce jedynce, w aspekcie jej przydatności do transportu i przechowywania
146 # 3446
Poziom i formy finansowania inwestycji technicznych w wybranych w gospodarstwach rolniczych
146 # 3447
Efekty uprawy ziemniaków wczesnych pod osłonami
146 # 3448
Wpływ technologii zbioru na wartość indeksu mechanicznych uszkodzeń bulw ziemniaka
146 # 3449
Analiza ekonomiczno-ekologiczna stosowania pompy ciepła w ogrzewaniu obiektów ogrodniczych
146 # 3450
Produkcja roślinna i wydajność pracy w wybranych gospodarstwach rolnych
146 # 3451
Wpływ parametrów skrawania na jakości efektywność spulchnienia gleby zębami kultywatora
146 # 3452
Kategorie i ilość uszkodzeń drzew przy pracach pozyskaniowych
146 # 3453
Metoda komputerowego wspomagania obliczeń ciśnieniowych parametrów mechanicznego doju i nacisków masujących strzyk
146 # 3454
Dominująca tematyka badawcza z zakresu techniki ochrony roślin
146 # 3455
Ocena energetyczna technologii uprawy pszenicy jarej
146 # 3456
Wpływ wybranych parametrów siewu na kształtowanie przestrzeni życiowej roślin pszenicy
146 # 3457
Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wybrane środki produkcji
146 # 3458
Ocena możliwości wykorzystania mikrofal do nagrzewania fontannującego złoża podczas suszenia jabłek
146 # 3459
Wielkość i struktura nakładów energetycznych bezorkowej i orkowej uprawy żyta hybrydowego
146 # 3460
Ocena pracy wymienników ciepła ułożonych w różnych konfiguracjach zasilających pompę ciepła
146 # 3461
Efektywność pompy ciepła współpracującej ze zbiornikiem buforowym o zmiennej pojemności
146 # 3462
Wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne peletów w zależności od składu i temperatury ich przechowywania
146 # 3463
Ograniczanie emisji zanieczyszczeń gazowych z tuczarni poprzez zastosowanie instalacji do odzysku ciepła
146 # 3464
Porównanie użyteczności energetycznej wybranych brykietów z biomasy
146 # 3465
Odporność wybranych aparatów udojowych na wahania podciśnienia w instalacji dojarki rurociągowej
146 # 3466
Analiza cech mechanicznych i reologicznych oraz właściwości sensorycznych suszu z avocado
146 # 3467
Wpływ suszenia fontannowo-mikrofalowego na jakość suszonej dyni
146 # 3468
Wpływ rodzaju surowca i kształtu noży na przyrost temperatury w czasie kutrowania
146 # 3469
Wpływ wysokości belki polowej i ciśnienia cieczy użytkowej na znoszenie sedymentacyjne
146 # 3470
Logika rozmyta w regulacji ciśnienia bezwzględnego zasilającego autonomiczny aparat udojowy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR