Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2013, Numer 3 (145)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
145 # 3392
Jubilat dziękuje
145 # 3393
Analiza porównawcza wybranych procesów utrzymywania maszyn i ciągników rolniczych
145 # 3394
Analiza nakładów pracy w różnych systemach doju
145 # 3395
Analiza wpływu wybranych profili łopat wirnika na generowaną moc przez mini siłownię wiatrową
145 # 3396
Wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła w budynkach inwentarskich
145 # 3397
Kierunki rozwoju elementów roboczych do mechanicznego zwalczania chwastów w uprawach ekologicznych
145 # 3398
Wpływ mechatronicznego układu uruchamiania aparatów wiążących na parametry i jakość pracy maszyny do zbioru wikliny plecionkarskiej
145 # 3399
Metodyka badania stanu technicznego opryskiwaczy montowanych na pojazdach kolejowych
145 # 3400
Wpływ warunków przechowywania na jędrność korzenia buraka ćwikłowego
145 # 3401
Inżynieria rolnicza w Stanach Zjednoczonych
145 # 3402
Wpływ promieniowania ultrafioletowego na wzrost, rozwój i plonowanie roślin ziemniaka (badania wstępne)
145 # 3403
Zużycie paliwa na uprawę roli w zależności od stopnia jej uproszczenia i przedplonu w zmianowaniu roślin
145 # 3404
Analiza wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych w gospodarstwach rolnych powiatu łomżyńskiego
145 # 3405
Wpływ relaksacji naprężeń na zmiany nacisków powierzchniowych jabłek
145 # 3406
Wpływ wielkości nawożenia na bilans NPK i próchnicy w glebie w wybranych technologiach produkcji roślinnej
145 # 3407
Analiza ilości zanieczyszczeń otrzymywanych w procesie produkcji pasz z recyrkulacją składników
145 # 3408
Próba określenia wpływu czasu mieszania na ilość zanieczyszczeń w mieszankach paszowych
145 # 3409
Wytyczne konstrukcyjne dla systemu wykorzystującgo pompę ciepła na potrzeby ogrzewania obiektu ogrodniczego
145 # 3410
Analiza zagadnień cieplnych w tunelu foliowym podczas dostarczania ciepła z akumulatora kamiennego
145 # 3411
Wpływ inwestycji w gospodarstwach rolnych na poprawę bezpieczeństwa rolników
145 # 3412
Możliwości wykorzystania peletów wytworzonych ze słomy pszennej i jęczmiennej na rynku energii cieplnej
145 # 3413
Stopień zrównoważenia gospodarstw mlecznych w aspekcie oceny ekologicznej
145 # 3414
Próba określenia wpływu śladu kół ciągnika na równomierność siewu nasion żyta
145 # 3415
Analiza porównawcza nierównomierności podłużnej siewu nasion pszenicy siewnikiem uniwersalnym i agregatem uprawowo-siewnym
145 # 3416
Zastosowanie systemu Total Productive Management do racjonalizacji gospodarki cieplnej w browarze
145 # 3417
Metody oceny homogeniczności mieszanin ziarnistych i sypkich
145 # 3418
Wizualizacja komputerowa powierzchni kontaktu opon z podłożem miękkim
145 # 3419
Struktura danych geometrycznych AutoCAD oraz możliwości jej rozbudowy
145 # 3420
Stan wiedzy odnośnie modelowania procesów fermentacji anaerobowej
145 # 3421
Wpływ wstępnego przetwarzania danych na jakość krótkoterminowych prognoz zapotrzebowania na energię elektryczną
145 # 3422
Wpływ temperatury na gęstość i trwałość brykietów wytworzonych w brykieciarce ślimakowej
145 # 3423
Koncepcja akumulacji ciepła odpadowego ze schładzania mleka
145 # 3424
Innowacyjność w technologiach i technice rolniczej
145 # 3425
Procedura optymalizacji doboru zbiornika buforowego współpracującego z pompą ciepła
145 # 3426
Zastosowanie termowizji do badań rozkładu temperatury w tunelach foliowych wyposażonych w akumulatory ciepła
145 # 3427
Ciepło spalania słomy i zgonin orkiszu pszennego nawożonego zróżnicowanymi dawkami potasu
145 # 3428
Rozkłady nacisków powierzchniowych jabłek przy obciążeniach udarowych
145 # 3429
Analiza opłacalności produkcji kukurydzy z przeznacze-niem na kiszonkę jako substratu do biogazowni
145 # 3430
Ciepło spalania słomy jęczmienia uprawianego w warunkach zmiennego poziomu nawożenia potasowego
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR