Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Inżynieria Rolnicz, 2013, Numer 2 (143)
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Stron
143 # 3354
Kreatywność i praca drogą do sukcesu
143 # 3355
Energooszczędna, przyczepiana maszyna do zbioru i zagęszczania biomasy metodą zwijania
143 # 3356
Teoretyczna ocena transmisji mocy w ciągniku rolniczym, eksploatowanym na zróżnicowanych podłożach
143 # 3357
Wewnątrzsilnikowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych w silniku wyposażonym w układ EGR pojazdu pozadrogowego
143 # 3358
Użytkowanie obiektu sportowego a zmiany jego parametrów wytrzymałościowych oraz stanu i jakości murawy
143 # 3359
Badania wstępne stabilności wilgotnościowej produktów ekstrudowanych
143 # 3360
Analiza wykorzystania cystern samochodowych do odbioru mleka w małym zakładzie mleczarskim
143 # 3361
Problemy gorzelni rolniczych i przemysłu bioetanolowego w Polsce
143 # 3362
Modyfikacja charakterystyki zewnętrznej silnika o zapłonie samoczynnym poprzez zmianę parametrów wtrysku paliwa
143 # 3363
Potencjalne możliwości rozwoju biogazowni na przykładzie województwa zachodniopomorskiego
143 # 3364
Analiza właściwości surowców stosowanych do produkcji biopaliw stałych
143 # 3365
Modelowanie wtrysku paliwa do komory spalania w silniku z zapłonem samoczynnym przy użyciu środowiska AVL Fire
143 # 3366
Efektywność pracy silnika zasilanego olejem rzepakowym
143 # 3367
Ocena uszkadzalności jednostki napędowej ciągnika rolni-czego zasilanego olejem rzepakowym metodą drzewa zdarzeń – ETA
143 # 3368
Porównanie emisji sadzy i tlenku azotu przez silnik zasilany olejem napędowym i rzepakowym za pomocą modelowania w programie AVL Fire
143 # 3369
Wpływ regulacji pracy wentylatorów na równomierność rozkładu strumienia powietrza w tunelu aerodynamicznym
143 # 3370
Analiza wybranych cech jakościowych peletów wytworzonych z surowców roślinnych
143 # 3371
Ocena jednorodności jedenastoskładnikowej mieszanki pasz
143 # 3372
Zastosowanie wielowymiarowej analizy wariancji do oceny rozmiaru próby wieloskładnikowych pasz
143 # 3373
Kierunek produkcji a wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w wybranych gospodarstwach rolnych
143 # 3374
Gospodarka odpadami opakowaniowymi na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej
143 # 3375
Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji etanolu energetycznego w małych gorzelniach rolniczych
143 # 3376
Metoda matematycznego modelowania płatami Béziera kształtu ziarna pszenżyta
143 # 3377
Analiza cech fizycznych brykietów z biomasy roślinnej
143 # 3378
Wykorzystanie ciepła odpadowego ze schładzania mleka do ogrzewania wiejskiego budynku mieszkalnego
143 # 3379
Wpływ parametrów wytłaczania na zimno oleju rzepakowego w prasie ślimakowej na wybrane właściwości fizyko-chemiczne produktu jako paliwa silnikowego
143 # 3380
Wpływ sprawności technicznej zaworów przeciwkroplowych na wielkość wypływu cieczy z rozpylaczy szczelinowych
143 # 3381
Analiza potencjalnych decyzji, dotyczących wyboru ciągników, podejmowanych przez właścicieli gospodarstw rolnych
143 # 3382
Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 1. Charakterystyka problemu oraz metodyki badawczej
143 # 3383
Analiza konwencjonalnych nośników energii z biomasą do celów grzewczych. Cz. 2. Studium przypadku
143 # 3384
Fizyczne i mechaniczne właściwości peletów z trocin sosnowych z dodatkiem trocin drzew liściastych
143 # 3385
Wpływ temperatury wygrzewania peletów sosnowych na ich wybrane właściwości fizyczne i mechaniczne
143 # 3386
Modelowanie pola temperatury w gruncie z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego
143 # 3387
Zróżnicowanie działalności dodatkowej w wybranych gospodarstwach ekologicznych
143 # 3388
Zmiany składu gatunkowego roślin przeznaczonych na cele energetyczne na polach wyłączonych z produkcji rolnej nawadnianych ściekami
143 # 3389
Wybrane właściwości mieszanin oleju rzepakowego z benzyną lotniczą
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR