Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Zmiana wybranych cech geometrycznych płatków jęczmiennych pod wpływem różnych zabiegów hydrotermicznych
Słowa kluczowe : ziarniaki jęczmienia, nawilżanie parą wodną, cechy geometryczne płatków
Streszczenie :

W pracy przedstawiono zakres oddziaływania zastosowanych parametrów obróbki parą wodną obłuszczonego ziarna jęczmienia na zróżnicowanie cech geometrycznych uzyskanych z tego surowca płatków jęczmiennych. Analiza uzyskanych wyników badań dotycząca zmienności pola powierzchni rzutu poziomego i współczynnika kształtu płatków, wykazała duży zakres zmian tych parametrów, wynikający głównie z zróżnicowania zastosowanych zabiegów hydrotermicznych tj. czasu nawilżania parą, ciśnienia pary i wilgotności początkowej ziarniaków. Stwierdzono, iż największy wpływ na wielkość i kształt płatków ma czas nawilżania i ciśnienie pary wodnej. W mniejszym stopniu na różnicę określanych parametrów miał poziom wilgotności początkowej surowca.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Panasiewicz, M., Zawiślak, K., Sobczak, P., Misiura, A. (2009). Zmiana wybranych cech geometrycznych płatków jęczmiennych pod wpływem różnych zabiegów hydrotermicznych. Inżynieria Rolnicza, 2(111), 139-146.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR