Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Właściwości mechaniczne źdźbła miskanta olbrzymiego
Słowa kluczowe : miskant olbrzymi, biomasa, moduł sprężystości, siła niszcząca
Streszczenie :

Miskant olbrzymi należy do grupy roślin energetycznych, i jest wykorzystywany m.in. do produkcji „czystej energii”. Z procesami związanymi z pozyskaniem (zbiór), jak również przetwarzaniem (rozdrabnianie, zagęszczanie) pozyskanej biomasy na cele energetyczne, wiąże się znajomość właściwości fizycznych, głównie mechanicznych rośliny. Zakres przeprowadzonych badań obejmował określenie właściwości mechanicznych badanego materiału. Uzyskane wyniki mogą zostać wykorzystane przy projektowaniu nowych, bądź ulepszaniu już istniejących procesów technologicznych.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Kolowca J., Knapik P. 2008. Właściwości mechaniczne źdźbła miskanta olbrzymiego. Inżynieria Rolnicza. Nr 9 (107). s. 139-142
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja IR