Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Identyfikacja zmiennego w czasie współczynnika Poissona lepkosprężystych materiałów biologicznych na podstawie testu pełzania
Słowa kluczowe : lepkosprężystość, jednoosiowy test pełzania, funkcja pełzania, współczynnik Poissona, algorytm identyfikacji
Streszczenie :

W pracy, opierając się na całkowych równaniach konstytutywnych, wyprowadzono wzór określający zależność pomiędzy zmiennym w czasie współczynnikiem Poissona materiału liniowo lepkosprężystego a funkcjami pełzania w stanach jednoosiowego odkształcenia i jednoosiowego naprężenia. Opracowano algorytm identyfikacji zmiennego w czasie współczynnika Poissona na podstawie dyskretnych pomiarów jednoosiowych funkcji pełzania, uzyskanych eksperymentalnie dla próbki swobodnej i próbki ograniczonej w podwójnym teście pełzania.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Stankiewicz A. 2005. Identyfikacja zmiennego w czasie współczynnika Poissona lepkosprężystych materiałów biologicznych na podstawie testu pełzania. Inżynieria Rolnicza. Nr 14 (74). s. 339-346
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja IR