Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Numer :
3 (36)
Wydano :
Warszawa 2002
Wydawca :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Współwydawali :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Redaktor :
prof. dr hab. inż. Jerzy Gruszczyński
Druk i oprawa :
S.C. DRUKROL (Kraków, al. 29 Listopada 46)
Nakład :
200
Liczba stron :
470
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR