Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Numer :
6 (124)
Wydano :
Kraków 2010
Wydawca :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Współwydawali :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Redaktor :
dr Stanisława Roczkowska-Chmaj
Druk i oprawa :
S.C. DRUKROL (Kraków, al. 29 Listopada 46)
Nakład :
150
Liczba stron :
119
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR