Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Kowalczyk Zbigniew
Miejsce pracy :
Lista publikacji w Inżynierii Rolniczej :
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Daty
1 # 984
Ekonomiczne aspekty mechanizacji uprawy polowej warzyw
10 # 1500
Analiza rynku maszyn rolniczych na przykładzie gminy Miechów
10 # 1494
Koszty i efektywnośść mechanizacji uprawy polowej warzyw
104 # 2237
Powierzchnia użytków rolnych a wyposażenie i wykorzystanie wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach sadowniczych
107 # 2310
Cechy techniczno-użytkowe a wartość wybranych technicznych środków produkcji w rolnictwie
108 # 2348
Intensywność produkcji a wyposażenie i wykorzystanie wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach sadowniczych
115 # 2545
Wyposażenie i wykorzystanie wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach warzywniczych o różnej intensywności produkcji
121 # 2737
Wyposażenie w techniczne środki produkcji oraz ich wykorzystanie w gospodarstwach warzywniczych o zróżnicowanej powierzchni
127 # 2892
Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych
129 # 2951
Zużycie wybranych typów ciągników rolniczych
137 # 3202
Stopień zużycia wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach rolnych Polski południowej
146 # 3446
Poziom i formy finansowania inwestycji technicznych w wybranych w gospodarstwach rolniczych
147 # 3486
Cechy konstrukcyjno-użytkowe wybranych maszyn i narzędzi rolniczych w opinii ich użytkowników
151 # 3586
Poziom i efektywność wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w wybranych gospodarstwach ogrodniczych
152 # 3607
Ocena jakości procesu eksploatacji zespołu omłotowego kolb kukurydzy linii technologicznej HEID
156 # 3690
Informacja rolnicza jako przykład zasobów niematerialnych w wybranej grupie producentów rolnych
156 # 3682
Metodyczne uwagi dotyczące określania wskaźnika postępu naukowo-technicznego i jego efektywności
19 # 1011
Koszty i efektywność mechanizacji w gospodarstwach o różnej intensywności produkcji warzywniczej
52 # 800
Analiza rynku nieruchomości rolnych na terenie gminy Gdów w aspekcie technicznej restrukturyzacji rolnictwa
52 # 806
Poziom i struktura nakładów pracy w gospodarstwach warzywniczych
66 # 1318
Intensywność produkcji a poziom techniki rolniczej w gospodarstwach sadowniczych
66 # 1282
Metoda skorygowanej ceny średniej w szacowaniu wartości ciągnika rolniczego
66 # 1281
Zastosowanie metody porównywania parami w szacowaniu wartości ciągnika rolniczego
86 # 308
Ekonomiczne aspekty mechanizacji produkcji w wybranych gospodarstwach sadowniczych
86 # 309
Poziom i struktura nakładów pracy w wybranych gospodarstwach sadowniczych
86 # 294
Wartość rynkowa a wartość odtworzeniowa rolniczych obiektów budowlanych
94 # 1876
Ekonomiczne aspekty mechanizacji produkcji gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw
94 # 1875
Zastosowanie metody analizy statystycznej rynku w szacowaniu wartości technicznych środków produkcji na przykładzie ciągnika rolniczego
95 # 1908
Wielkość i struktura nakładów pracy w uprawie gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR