Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Efektywność wnikania masy dla mieszadeł samozasysających
Słowa kluczowe : efektywność, masa, mieszadło, współczynnik wnikania masy
Streszczenie :

Celem niniejszej pracy jest określenie (na podstawie wartości współczynnika wnikania masy przypadającego na jednostkę mocy mieszania, kL/PG) optymalnych warunków pracy samozasysającego mieszadła tarczowego.

Metodą fotograficzną określono w pracy wymiary pęcherzyków gazu oraz powierzchnię międzyfazową układu i na podstawie pomiarów objętościowego współczynnika wnikania masy przedstawiono efektywność pracy mieszadła. Dla badanego typu mieszadła wartości współczynników wnikania masy ustalają się począwszy od wartości Fr’≈0,4.

W przypadku roztworu elektrolitu (NaCl) efektywność wnikania masy jest nieco mniejsza niż w przypadku cieczy – nieelektolitów (woda, roztwór rokrysolu).

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Stelmach, J., Rzyski, E. (2005). Efektywność wnikania masy dla mieszadeł samozasysających. Inżynieria Rolnicza, 9(69), 329-337.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR