Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Określanie parametrów koleiny przy różnych poziomach poślizgu napędowego koła pneumatycznego – badania laboratoryjne
Słowa kluczowe : odwzorowanie powierzchni, pole powierzchni koleiny, objętość koleiny, głębokość koleiny
Streszczenie :

W pracy przedstawiono wyniki pomiarów laboratoryjnych nad określeniem parametrów kolein powstałych przy ruchu pneumatycznego koła napędowego z różnym poślizgiem. Doświadczenie wykonano na stanowisku pomiarowym składającym się z symulatora obciążeń koła badanego, ruchomej wanny glebowej, oraz linowego systemu kontroli poślizgu. Koleiny wykonano przy poślizgu koła o wartościach s= 6%; 25%; 43%; 62%; 81%; 100%, oraz gdy koło przetaczano po glebie, a poślizg był bliski 0%. Uzyskane koleiny odwzorowywano w komputerze przy pomocy bezkontaktowego laserowego stanowiska pomiarowego. Na podstawie odwzorowań dla fragmentu kolein obliczono pola powierzchni w wariancie uproszczonym, jako pola rzutu kolein na płaszczyznę oraz rzeczywistym jako pola powierzchni trójwymiarowych, obliczono również objętość kolein. Stwierdzono, iż stosując uproszczoną metodę określania pola powierzchni koleiny tj. rzut koleiny na płaszczyznę, popełnia się znaczny błąd. Dla przeprowadzonych badań przy tylko przetaczaniu koła, pole powierzchni uproszczone stanowiło jedynie 0,6 pola powierzchni rzeczywistej, zaś przy poślizgu koła s=25% to tylko 0,5 pola powierzchni rzeczywistej. Przyrost poślizgu skutkuje znacznymi przyrostami objętości koleiny. Przy wzroście wartości poślizgu do s=25%, objętość koleiny wzrosła 1,4- krotnie w stosunku do wariantu przy poślizgu bliskim 0% , zaś przy poślizgu s=43%, aż 2,2- krotnie,

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Kormanek, M. (2013). Określanie parametrów koleiny przy różnych poziomach poślizgu napędowego koła pneumatycznego – badania laboratoryjne. Inżynieria Rolnicza, 4(148), 71-82.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR