Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Analiza opłacalności produkcji kukurydzy z przeznacze-niem na kiszonkę jako substratu do biogazowni
Słowa kluczowe : produkcja kukurydzy, koszty eksploatacji maszyn, opłacalność produkcji
Streszczenie :

Analizowano opłacalność uprawy kukurydzy na kiszonkę z przeznaczeniem do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Badania wykonano w gospodarstwie „Rolfarm” Sp. z o. o. zlokalizowanym w południowo-zachodniej części województwa dolnośląskiego. Gospodarstwo zajmujące się tylko produkcją roślinną gospodarowało na powierzchni ok. 1000 ha gruntów, z czego 793 hektary to grunty orne. W badanym sezonie 2009-2010 kukurydza z przeznaczeniem na biogaz była uprawiana na powierzchni 100,31 ha, co stanowi około 12% udziału w zasiewach gruntów ornych. Sprzedając kiszonkę dla odbiorcy zewnętrznego (Niemcy) w badanym okresie przychód z uprawy 1 ha kukurydzy wyniósł 6401,40 PLN, koszt 2511,97 PLN, a zysk z uprawy kukurydzy na kiszonkę wyniósł 3889,43 PLN·ha-1, co dało wskaźnik opłacalności na poziomie 2,54. Jednakże najwyższy dochód zapewniałaby uprawa kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, gdzie dla aktualnych cen skupu i przyjętego średniego plonu na poziomie 7,5 t∙ha-1 zysk wyniósłby 4657,85 PLN∙ha-1.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Szlachta, J., Tupieka, M. (2013). Analiza opłacalności produkcji kukurydzy z przeznacze-niem na kiszonkę jako substratu do biogazowni. Inżynieria Rolnicza, 3(145), 375-386.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR