Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Rozkłady nacisków powierzchniowych jabłek przy obciążeniach udarowych
Słowa kluczowe : naciski powierzchniowe, jabłko, obciążanie udarowe
Streszczenie :

Przedstawiono wyniki pomiarów nacisków powierzchniowych jabłek odmiany Ligol przy pomocy systemu Tekscan w warunkach obciążeń udarowych. Wyznaczono warstwice i rozkłady nacisków w dwóch wzajemnie prostopadłych kierunkach dla dwóch wariantów obciążenia różniących się energią zderzenia jabłka z powierzchnią oporową. Wyznaczono średnie wartości wielkości mierzonych podczas testu i przeprowadzono dla nich analizę statystyczną. Ustalono, że wzrost energii zderzenia wpływa na wartość i rozkład maksymalnych nacisków w miejscu styku jabłka z powierzchnia oporową. Wykazano, że w centralnej strefie styku nastąpiły odkształcenia plastyczne tkanki jabłka w wyniku jej uszkodzenia objawiające się niskimi wartościami nacisków powierzchniowych. Maksymalne wartości nacisków powierzchniowych znajdują się w strefie granicznej powierzchni styku.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Stopa, R., Komarnicki, P., Młotek, M. (2013). Rozkłady nacisków powierzchniowych jabłek przy obciążeniach udarowych. Inżynieria Rolnicza, 3(145), 363-374.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR