Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Wykorzystanie ciepła odpadowego ze schładzania mleka do ogrzewania wiejskiego budynku mieszkalnego
Słowa kluczowe : ciepło odpadowe, mleko, pompa ciepła, zapotrzebowanie budynku na ciepło, koszty inwestycyjne, koszty eksploatacyjne
Streszczenie :

W pracy przedstawiono rozważania teoretyczne nad wykorzystaniem ciepła odpadowego ze schładzania mleka do celów grzewczych, na tle wybranych konwencjonalnych technologii produkcji ciepła w wiejskim budynku mieszkalnym. W artykule przedstawiono także przybliżone wyniki rachunku kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Wykorzystanie ciepła odpadowego z procesów technologicznych jest jednym z elementów ograniczania zużycia paliw, które z roku na rok stają się coraz droższe, a w szerszej perspektywie przyczyni się do poprawy stanu środowiska naturalnego przez zmniejszanie emisji CO 2 do atmosfery. Ciepło odpadowe z procesu schładzania mleka stanowi istotne źródło energii cieplnej w bilansie energetycznym gospodarstw rolnych, w których prowadzi się chów bydła mlecznego. Na rynku krajowym od wielu lat są dostępne systemy umożliwiające odzysk energii cieplnej odbieranej od chłodzonego mleka i wykorzystywanej do przygotowania ciepłej wody użytkowej, którą – w zależności od jej ilości i potrzeb – można wykorzystać do celów produkcyjnych w oborze lub w gospodarstwie domowym. Z przeglądu literatury wynika natomiast, że brakuje szerszych informacji na temat wykorzystania ciepła odpadowego ze schładzania mleka w instalacjach centralnego ogrzewania. Dlatego celem artykułu jest uzupełnienie wiedzy w tym zakresie.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Olkowski, T., Koniecko, A., Przybylski, Ł. (2013). Wykorzystanie ciepła odpadowego ze schładzania mleka do ogrzewania wiejskiego budynku mieszkalnego. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 245-252.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR