Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Metoda matematycznego modelowania płatami Béziera kształtu ziarna pszenżyta
Słowa kluczowe : pszenżyto, ziarno, kształt, model matematyczny
Streszczenie :

Zainteresowanie produkcją pszenżyta w Polsce wzrasta ze względu na możliwość wykorzystania ziarna do wytwarzania etanolu. W pracy przedstawiono wspomaganą komputerowo metodę matematycznego modelowania kształtu powierzchni ziarna pszenżyta. Do modelowania kształtu wybrano ziarno pszenżyta odmiany Wanad o wymiarach: długość 8,1mm, szerokość 3,1mm, grubość 3,4mm. Kształt powierzchni ziarna pszenżyta został odwzorowany trzema płatami Béziera. Obliczenia i wizualizację zrealizowano w programie komputerowym Mathcad. Płaty Béziera mogą być stosowane do modelowania kształtu powierzchni ziarna pszenżyta. Opracowanie matematycznego modelu 3D kształtu bryły ziarna pszenżyta może być wykorzystane do modelowania procesu produkcji biopaliw. W przyszłych badaniach należy opracować numeryczną metodę doboru wartości parametrów sterujących kształtem płata Béziera na podstawie podstawowych wymiarów modelowanej bryły.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Mieszkalski, L. (2013). Metoda matematycznego modelowania płatami Béziera kształtu ziarna pszenżyta. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 225-233.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR