Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Problemy gorzelni rolniczych i przemysłu bioetanolowego w Polsce
Słowa kluczowe : gorzelnia rolnicza, bioetanol, biokomponent, biopaliwo, atrakcyjność sektora
Streszczenie :

Przedstawiono problemy działalności gorzelni rolniczych oraz sektora bioetanolu w Polsce w oparciu o aktualne dane statystyczne, dane literaturowe oraz sprawozdania i informacje urzędowe. Przeprowadzono analizę i ocenę atrakcyjności sektora bioetanolu w Polsce w okresie 2007–2012, opierając się na metodzie wielokryterialnej, punktowej M.E. Portera. Z przeprowadzonych analiz wynika, że w wyniku przyjęcia nowych celów w polityce energetycznej kraju oraz zmian legislacyjnych w Polsce i Unii Europejskiej nastąpił znaczny spadek liczby inwestycji związanych z produkcją bioetanolu i – w związku z tym – spadek atrakcyjności (pozycji na rynku) sektora bioetanolu w Polsce. Liczba gorzelni rolniczych zmniejszyła się w ostatnich latach, w 2011 wynosiła około 170.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Golisz, E., Wójcik, G. (2013). Problemy gorzelni rolniczych i przemysłu bioetanolowego w Polsce. Inżynieria Rolnicza, 2(143), 69-78.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR