Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Ekonomiczne aspekty mechanizacji produkcji gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw
Słowa kluczowe : produkcja warzywnicza, uprawy gruntowe, uprawy pod osłonami, koszty mechanizacji, wskaźnik kosztów mechanizacji, wskaźnik efektywności mechanizacji
Streszczenie :

Dokonano analizy wielkości: kosztów mechanizacji, kosztów produkcji, produkcji globalnej oraz czystej w uprawie gruntowej oraz pod osłonami warzyw. Szczegółowej analizie poddano produkcję trzech warzyw: papryki, selera oraz kapusty pekińskiej. Na podstawie przeprowadzonych badań określono także: wskaźnik kosztów mechanizacji, wskaźnik efektywności mechanizacji, wskaźniki opłacalności i rentowności produkcji.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Kowalczyk, Z., Wnęk, A. (2007). Ekonomiczne aspekty mechanizacji produkcji gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw. Inżynieria Rolnicza, 6(94), 97-103.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR