Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Ograniczenie strat wody w wiejskich systemach wodociągowych jako istotny czynnik racjonalnego gospodarowania wodą
Słowa kluczowe : straty wódy, metody wykrywania strat wody, ograniczenie strat wody, racjonalne gospodarowanie wodą
Streszczenie :

W artykule przedstawiono charakterystykę strat wody występujących w sieciach wodociągowych zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych, wskazano różne metody ich wykrywania i możliwości ograniczenia, co w znaczący sposób wpływa na racjonalne gospodarowanie wodą i na efekty finansowe zakładów wodociągowych. Ze względu na niewielką liczbę publikacji dotyczących tego problemu w odniesieniu do wodociągów wiejskich przeprowadzono analizę dwuletniej produkcji i wielkości zużycia wody w jednym z wodociągów położonym nieopodal Krakowa.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Pawełek, J., Bergel, T. (2001). Ograniczenie strat wody w wiejskich systemach wodociągowych jako istotny czynnik racjonalnego gospodarowania wodą. Inżynieria Rolnicza, 8(28), 181-191.
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR