Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Badania zmienności zużycia ciepła w szklarniach z osłonami energooszczędnymi
Słowa kluczowe : szklarnia, przegroda, osłony energooszczędne, klimat zewnętrzny, po-miar, ciepło
Streszczenie :

Szklarnie są lekkimi budynkami z przegrodami o znacznym wpływie warunków klimatu zewnętrznego na zużycie energii cieplnej i mikroklimat. W referacie przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w trzech obiektach rzeczywistych z różnymi sposobami kształtowania budynków szklarniowych w aspekcie oszczędności energii. Pomiary wykonano dla szklarni wielonawowej i dwóch szklarni wolnostojących z różnymi typami ekranów termoizolacyjnych oraz uzupełniono o pomiar dla całego kompleksu szklarniowego.

Zastosowanie ruchomych ekranów zmienia charakterystykę termiczną prze-gród zewnętrznych. Ekrany termoizolacyjne niwelują wpływ zmian temperatury zewnętrznej na wahania temperatury wewnątrz szklarni. Przebiegi zmian zużycia energii cieplnej w badanych szklarniach zblokowanej i wolnostojącej są istotnie różne. Wyniki tych badań prezentują zmienność zużycia energii cieplnej zależną od właściwości termicznych przegród zewnętrznych i warunków klimatu zewnętrznego.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Grabarczyk, S. (2005). Badania zmienności zużycia ciepła w szklarniach z osłonami energooszczędnymi. Inżynieria Rolnicza, 1(61), 57-65.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR