Inżynieria Rolnicza
Page d’accueil
Lieux de travail
Auteurs
Chercher
Numéro :
3 (36)
Edition :
Warszawa 2002
Éditeur :
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Coéditeurs :
Komitet Techniki Rolniczej PAN
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa
Rédacteur :
prof. dr hab. inż. Jerzy Gruszczyński
Impression et couverture :
S.C. DRUKROL (Kraków, al. 29 Listopada 46)
Tirage :
200
Nombre de pages :
470
Si sous remarquez les erreurs, contactez Redakcja PTIR, s’il vous plaît