Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Misiura Agnieszka
Miejsce pracy :
Lista publikacji w Inżynierii Rolniczej :
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Ukryj
Sortuj według :
Tytułów Daty
111 # 2474
Zmiana wybranych cech geometrycznych płatków jęczmiennych pod wpływem różnych zabiegów hydrotermicznych

W pracy przedstawiono zakres oddziaływania zastosowanych parametrów obróbki parą wodną obłuszczonego ziarna jęczmienia na zróżnicowanie cech geometrycznych uzyskanych z tego surowca płatków jęczmiennych. Analiza uzyskanych wyników badań dotycząca zmienności pola powierzchni rzutu poziomego i współczynnika kształtu płatków, wykazała duży zakres zmian tych parametrów, wynikający głównie z zróżnicowania zastosowanych zabiegów hydrotermicznych tj. czasu nawilżania parą, ciśnienia pary i wilgotności początkowej ziarniaków. Stwierdzono, iż największy wpływ na wielkość i kształt płatków ma czas nawilżania i ciśnienie pary wodnej. W mniejszym stopniu na różnicę określanych parametrów miał poziom wilgotności początkowej surowca.

W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR